START EDE 2

Start z Maratonu EDE 2 godz. 7.00 zegary wstępnie godz. 19.00 DOBRY LOT!!!!!