Odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Rogoźno

Dnia 13.01.2023 odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Rogoźno, na którym odbyło się głosowanie nad wyborem Zarządu na kolejną kadencję. Miał miejsce następujący porządek dnia:
1. Przywitanie
2. Przedstawienie porządku Zebrania
3. Wybór Przewodniczącego i protokulanta Zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa i Skarbnika Sekcji
5. Wybór Komisji Skrótacyjnej (sprawdzenie Quorum)
6. Wybór Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Sekcji
7. Wybór Delegatów
8. Zakończenie Zebrania

Skład Zarządu pozostał ten sam: prezes Adam Wieczorek, skarbnik Jerzy Gorzelak, sekretarz Paweł Lewandowski.