Komunikat nr2 1.09.2017

Koszowanie na lot Gardno w sobotę 2.09.2017 od godz. 17.30. Dobry lot.