Komunikat nr1 3.05.2018

Koszowanie odbędzie się w sobotę 5.05.2018 od godz. 18.00.