Komunikat nr1 27.05.2018

Start gołębi z Bad Nenndorf I o godz. 5.30. Dobry lot.