Komunikat nr1 26.02.2019

Kopia komunikatu nr 1/2019 Zarządu Oddziału

Wągrowiecko Rogozińskiego

1.         W dniu 02 lutego 2019r na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym delegatów Oddziału Wągrowiecko – Rogozińskiego został wybrany nowy zarząd oddziału, komisja rewizyjna i dyscyplinarna oraz delegaci do Okręgu Piła.
Skład zarządu:
Prezes – Krzysztof Woźny
Vice prezes ds. org. Lotów Andrzej Duda
Vice prezes ds. finansowych Jacek Jakubiak
Vice prezes ds. gospodarczych Jan Jakubiak
Sekretarz  Sławomir Imbierowicz
Członkowie zarządu Jerzy Gorzelak i Jarosław Stolarek
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący  Adam Wieczorek
Zastępca przewodniczącego Zbyszko Stróżewski
Sekretarz Artur Pochylski
Członkowie Piotr Andrasiewicz i Paweł Lewandowski
Komisja Dyscyplinarna :
Przewodniczący Jerzy Kaźmierczak
Zastępca przewodniczącego Adam Kośmider
Sekretarz  Radosław Stróżewski
Członkowie Ryszard Wota i Sachajdak Włodzimierz
Delegaci  do Okręgu:
Andrzej Duda, Jerzy Gorzelak, Jacek Jakubiak, Jan Jakubiak, Jerzy Kaźmierczak, Jarosław Stolarek, Radosław Stróżewski, Zbyszko Stróżewski, Artur Pochylski, Adam Wieczorek, Krzysztof Woźny.
2.Składka członkowska 300zł płatna do 15 kwietnia.
·         Tandem 350zł
·         Uczniowie 150 zł
·         Nowo wstępujący uczeń lotujący na młode 75 zł.
·         Nowo wstępujący lotujący na młode 150zł.
·         Nowo wstępujący płaci 100 zł na kabinę.
 
3.Spisy gołębi dorosłych wraz z opłatą 2, 5 zł, od szt. należy oddać do 05.04.2019 r.
4.Spisy gołębi młodych wraz z opłatą 2 zł, od szt. należy oddać do 20.07.2019 r oraz spis gołębi Derby w ilości 15 szt. Po tych terminach spisy nie będą przyjmowane.
5.Opłata na obrączki rodowe (1.01 zł za szt.) na 2020 r. do 15 maja 2019 r.  Obrączki zamówione po tym terminie opłata 1.50zł.
6.Do 10.05.19 należy przekazać do sekretarza oddziału oraz na adres email: adamw@op.pl wykaz członków sekcji za pierwsze półrocze i do 25.10.189za drugie półrocze.
7.Spisy gołębi dorosłych do GMP należy oddać w jednym egzemplarzu.  Spisy do oddziału oddajemy w dwóch  egzemplarzach z pieczątkom od weterynarza potwierdzającą szczepienie gołębi!
8.Wymogi współzawodnictwa o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu i GMP.
 
Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.
Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.
Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.
Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
GMP – O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk) z 7
wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:
– 3 loty od 300 do 500 km,
– 3 loty od 500 do 700 km,
– 1 loty powyżej 700 km,
Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb
zdobywa:
– w lotach od 300 do 500 km – 40 punktów,
– w lotach od 500 do 700 km – 60 punktów,
– w lotach powyżej 700 km – 80 punktów.
Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.
Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych – udział biorą wszystkie gołębie zgłoszone na spisie, współzawodnictwo wg regulaminu „Mistrzostwa Polski Gołębi Młodych.:
 
1.     Regulamin współzawodnictwa o mistrzostwo Oddziału:
·         Mistrzostwo Tradycyjne z 13 lotów:
Liczy się pierwsze 5golebi z 50 z listy oddziałowej według punktów potem konkursów.
Z lotów Ede 3 gołębie z całości spisu.
 
·         Kat. Liga z 13 lotów:
Liczy się pierwsze 3 gołębie z całości spisu, według coefficjentu.
 
·         Kat. Super Mistrz:
4 gołębie dorosłe typowane przed pierwszym wkładaniem
4 gołębie roczne typowane przed pierwszym wkładaniem
4 gołębie młode typowane przed pierwszym wkładaniem
Liczy się suma konkursów a następnie punktów.
 
·         Kat. Champion Oddziału:
Najlepsze 3 gołębie. Liczy się liczba konkursów a potem punktów następnie konkurso – kilometry.
 
·         Kat. Mistrz gołębi rocznych:
4 gołębie z największą ilością konkursów a potem punktów.
Najlepszy lotnik z największą ilością konkursów potem punktów następnie konkurso – kilometry.
 
·         Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych:
Mistrzostwo Tradycyjne liczy się seria 15/8 gołębi z całego spisu typowane przed lotem..
Mistrzostwo kategorii Open liczy się pierwsze 7 gołębi z całości spisu.
Trzy najlepsze  lotniki z całości, liczą się konkursy potem punkty następnie konkurso – kilometry
Mistrzostwo Polski gołębi młodych liczy się seria 15/8 z trzech wybranych przez hodowcę lotów zaliczanych do MP
Najlepszy lotnik
Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych Derby:
Mistrzostwo liczy się z 15/ 5 najszybszych gołębi ujętych na spisie o to mistrzostwo, o najniższym coefficiencie, które zdobyły po 4 konkursy spośród 5 lotów . Łączny konkursokilometraż na jednego gołębia nie może być niższy niż 500 km.
2.     Mistrzostwo kategorii A, B, C, M i GMP:
O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu w kat. A, B, C, M i Młode decyduje suma wykładnika wydolności lotowej gołębia (coefficjent) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa.
 
3.     Podział nagród:
W poszczególnych kategoriach, klasach puchary otrzymują:
3 mistrzów oraz najlepsze lotniki.
WYNIKI DO MISTRZOSTWA ODDZIAŁU W 2019 ROKU LICZONE BĘDĄ Z 25% GOŁĘBI WŁOŻONYCH NA LOT.
·         Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2019 i latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony, jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia, gołębie z zagranicznymi obrączkami zgłaszane na spisach lotowych muszą posiadać kartę własności oraz oryginalny rodowód z podpisem hodowcy, od którego zostały otrzymane/ zakupione.
ZA ZARZĄD
PREZES
Woźny Krzysztof
SEKRETARZ  
Sławomir Imbierowicz