Komunikat nr1 14.03.2018

1. W dniu 17 lutego 2018r na zjeździe delegatów Oddziału Wągrowiecko – Rogozińskiego nastąpiły zmiany personalne w zarządzie Oddziału, oraz zostały ustalone warunki współzawodnictwa lotowego w Oddziale na 2018r. oraz wysokości składki.
2. Delegaci w tajnym głosowaniu odwołali z członka zarządu oddziału kol. Krystian Pędziński i kol. Kaczmarek Zdzisław. Skład zarządu został uzupełniony o kol. Wieczorek Jarosław oraz Pijanowski Sławomir.
3.Składka członkowska 300zł płatna do 15 kwietnia.
· Tandem 350zł
· Uczniowie 150 zł
· Nowo wstępujący uczeń lotujący na młode 75 zł.
· Nowo wstępujący lotujący na młode 150zł.
· Nowo wstępujący płaci 100 zł na kabinę.
4.Spisy gołębi dorosłych wraz z opłatą 2, 5 zł, od szt. należy oddać do 06.04.2018 r.
5.Spisy gołębi młodych wraz z opłatą 2 zł, od szt. należy oddać do 20.07.2018 r. Po tych terminach spisy nie będą przyjmowane.
6.Opłata na obrączki rodowe (1.01 zł za szt.) oraz obrączki olimpijskie DERBY ( 1.51 zł za szt.) na 2019 r. do 15 maja 2018 r. Obrączki zamówione po tym terminie opłata 1.50zł, olimpijskie 2 zł.
7.Do 10.05.18 należy przekazać do sekretarza oddziału oraz na adres email: adamw@op.pl wykaz członków sekcji za pierwsze półrocze i do 25.10.18 za drugie półrocze.
9.Spisy gołębi dorosłych do GMP należy oddać w jednym egzemplarzu. Spisy do oddziału oddajemy w dwóch egzemplarzach z pieczątkom od weterynarza potwierdzającą szczepienie gołębi! Spisy oddajemy wydrukowane z komputera !!!
Zobacz też na stronie oddziałowej Regulamin współzawodnictwa o mistrzostwo Oddziału oraz Wymogi współzawodnictwa o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu i GMP.