Komunikat nr1 10.07.2018

Spisy gołębi młodych przyjmowane będą dnia 19.07.2018 od godz. 19.00 w miejscu koszowania.