Odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Rogoźno

Dnia 13.01.2023 odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Rogoźno, na którym odbyło się głosowanie nad wyborem Zarządu na kolejną kadencję. Miał miejsce następujący porządek dnia:
1. Przywitanie
2. Przedstawienie porządku Zebrania
3. Wybór Przewodniczącego i protokulanta Zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa i Skarbnika Sekcji
5. Wybór Komisji Skrótacyjnej (sprawdzenie Quorum)
6. Wybór Prezesa, Skarbnika i Sekretarza Sekcji
7. Wybór Delegatów
8. Zakończenie Zebrania

Skład Zarządu pozostał ten sam: prezes Adam Wieczorek, skarbnik Jerzy Gorzelak, sekretarz Paweł Lewandowski.

Światowy Dzień Gołębia

Cześć. Dziś Światowy Dzień Gołębia. Wszystkiego dobrego dla Was i Waszych Gołębi. Nie zapomnijcie dać swoim pupilom coś wyjątkowego do jedzenia 🙂
Światowy Dzień Gołębia, ang. World Pigeon Day, International Pigeon Day, święto obchodzone corocznie 9 kwietnia.
Dobry Lot

22 września. Dziś Pierwszy Dzień Astronomicznej Jesieni


Pozdrawiamy jesiennie 🙂
.
Kilka słów z Wikipedii o jesieni
Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą. Czytaj więcej na tej stronie

Światowy Dzień Gołębia


Cześć. Dziś Światowy Dzień Gołębia. Wszystkiego dobrego dla Was i Waszych Gołębi. Nie zapomnijcie dać swoim pupilom coś wyjątkowego do jedzenia 🙂
Światowy Dzień Gołębia, ang. World Pigeon Day, International Pigeon Day, święto obchodzone corocznie 9 kwietnia.
Dobry Lot

Komunikat nr 2 17.03.2021

SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH i OPŁATY w Sezonie 2021
Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do Zarządów Sekcji o wyznaczenie sposobu oraz terminu oddawania spisów w Sekcjach. Proszę nie organizować zebrań!!! Spisy należy sporządzić w następujący sposób:
1. Posiadacze zegarów tradycyjnych:
· Sporządzają spis wszystkich gołębi, które będą uczestniczyć w lotach w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. najpierw 50-tka wytypowana do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych, seriami od najniższego numeru do najwyższego. Następnie pozostałe gołębie według tych samych zasad. Obowiązkowo również płeć i barwa.
· Sporządzają spis 50-ciu gołębi wytypowanych do GMP w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. seriami od najniższego numeru do najwyższego. Obowiązkowo również płeć i barwa.
2. Posiadacze ESK:
· Gołębie do ESK powinny zostać wpisane w następujący sposób, tj. najpierw 50-tka wytypowana do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych, seriami od najniższego numeru do najwyższego. Następnie pozostałe gołębie według tych samych zasad. Obowiązkowo również płeć. Hodowcy sporządzają spis w ilości 2 szt., na którym wpisują barwę gołębi.
Hodowcy konstatujący gołębie za pośrednictwem ESK Unikon, w którym kolejność gołębi narzuca zegar, zaznaczają w czytelny i wyraźny sposób 50-tkę gołębi wytypowaną do GMP oraz wpisują barwę gołębi. Hodowcy sporządzają wydruk z ESK.
· Sporządzają spis 50-ciu gołębi wytypowanych do GMP w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. seriami od najniższego numeru do najwyższego. Obowiązkowo również płeć i barwa.
Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Olimpijskim „DERBY” gołębi dwuletnich zobowiązany jest do oddania dodatkowo spisu 15 szt. gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową DERBY w ilości 2 egzemplarzy.
Po oddaniu spisów gołębi do Oddziału nie ma już możliwości jakiejkolwiek zmiany na spisie!
Opłata za każdego gołębia na spisie – 2.5 zł.
Spisy dostarcza Prezes Sekcji l oraz Skarbnik Sekcji dnia 09 kwietnia 2021 (piątek) na punkt wkładaniowy Sekcji nr 4 Wągrowiec o godz. 19:00.
· Każdy spis musi być potwierdzony pieczątką lekarza weterynarii, podpisany przez dwóch członków zarządu sekcji i hodowcę.
Typowanie gołębi w Sezonie 2021:
· Użytkownicy systemów ESK zobowiązani są do typowania gołębi wyłącznie przez zegar. Typowanie „ręczne” nie będzie brane pod uwagę! Należy pamiętać, że typowane gołębie muszą być zakoszowane jako pierwsze!
· Użytkownicy zegarów tradycyjnych wypełniają na liście startowo-zegarowej wiersz „NUMERY GOŁĘBI SERYJNYCH” oraz kolumnę „SERIA”.
WYSOKOŚĆ OPŁAT NA SEZON 2021 przeznaczonych na działalność statutową:
1. Składka członkowska – 300 zł – płatne do 15.04.2021,
2. Tandem składka – 350 złotych – płatne do 15.04.2021,
3. Obrączki gumowe – 30 gr za szt – płatne do 15.04.2021,
4. Spisy gołębi dorosłych – 2.5 zł/szt. – płatne do 09.04.2021,
5. Obrączki rodowe na 2022 rok – 1,01 zł/szt. – płatne do 30.05.2021,
6. Spisy gołębi młodych – płatne do 23.07.2021: • 2 zł/szt.
W związku z sytuacją epidemiologiczną Zebrania Sprawozdawcze Sekcji oraz Oddziału odbędą się w późniejszym terminie. ! ! !
Spisy w Sekcji Rogoźno zbierane będą 7-8 kwietnia od 19 do 21.

Komunikat nr 1 17.03.2021


Dziś pożegnaliśmy Kolegę Hodowcę Zbigniewa Moderskiego. My hodowcy oddaliśmy hołd zmarłemu wypuszczając w niebo na pogrzebie gołębie. Do zobaczenia w przyszłości kolego!

Życzenia Noworoczne


Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności,
życzymy Wam dużo radości.
Aby każdy dzień przyniósł Wam wiele miłych chwil,
a także dodawał Wam mnóstwo sił.
Wielu przyjaciół na każdym kroku,
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU,
I udanego Sylwestra 🍾🙂
Zarząd Sekcji Rogoźno oraz Administrator.

Życzenia Świąteczne


Zarząd Sekcji Rogoźno oraz Administrator życzą hodowcom oraz miłośnikom Sekcji Rogoźno Zdrowych, Wesołych, Radosnych, Spokojnych Świąt, spędzonych z bliskimi osobami.

Życzenia Świąteczne

Zarząd Sekcji Rogoźno oraz Administrator życzą hodowcom oraz miłośnikom Sekcji Rogoźno Zdrowych, Wesołych, Radosnych, Spokojnych Świąt oraz smacznego śniadania Wielkanocnego 🐣🐇🐑😊