22 września. Dziś Pierwszy Dzień Astronomicznej Jesieni


Pozdrawiamy jesiennie 🙂
.
Kilka słów z Wikipedii o jesieni
Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową, oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą. Czytaj więcej na tej stronie

Komunikat nr 2 17.03.2021

SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH i OPŁATY w Sezonie 2021
Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do Zarządów Sekcji o wyznaczenie sposobu oraz terminu oddawania spisów w Sekcjach. Proszę nie organizować zebrań!!! Spisy należy sporządzić w następujący sposób:
1. Posiadacze zegarów tradycyjnych:
· Sporządzają spis wszystkich gołębi, które będą uczestniczyć w lotach w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. najpierw 50-tka wytypowana do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych, seriami od najniższego numeru do najwyższego. Następnie pozostałe gołębie według tych samych zasad. Obowiązkowo również płeć i barwa.
· Sporządzają spis 50-ciu gołębi wytypowanych do GMP w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. seriami od najniższego numeru do najwyższego. Obowiązkowo również płeć i barwa.
2. Posiadacze ESK:
· Gołębie do ESK powinny zostać wpisane w następujący sposób, tj. najpierw 50-tka wytypowana do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych, seriami od najniższego numeru do najwyższego. Następnie pozostałe gołębie według tych samych zasad. Obowiązkowo również płeć. Hodowcy sporządzają spis w ilości 2 szt., na którym wpisują barwę gołębi.
Hodowcy konstatujący gołębie za pośrednictwem ESK Unikon, w którym kolejność gołębi narzuca zegar, zaznaczają w czytelny i wyraźny sposób 50-tkę gołębi wytypowaną do GMP oraz wpisują barwę gołębi. Hodowcy sporządzają wydruk z ESK.
· Sporządzają spis 50-ciu gołębi wytypowanych do GMP w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. seriami od najniższego numeru do najwyższego. Obowiązkowo również płeć i barwa.
Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Olimpijskim „DERBY” gołębi dwuletnich zobowiązany jest do oddania dodatkowo spisu 15 szt. gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową DERBY w ilości 2 egzemplarzy.
Po oddaniu spisów gołębi do Oddziału nie ma już możliwości jakiejkolwiek zmiany na spisie!
Opłata za każdego gołębia na spisie – 2.5 zł.
Spisy dostarcza Prezes Sekcji l oraz Skarbnik Sekcji dnia 09 kwietnia 2021 (piątek) na punkt wkładaniowy Sekcji nr 4 Wągrowiec o godz. 19:00.
· Każdy spis musi być potwierdzony pieczątką lekarza weterynarii, podpisany przez dwóch członków zarządu sekcji i hodowcę.
Typowanie gołębi w Sezonie 2021:
· Użytkownicy systemów ESK zobowiązani są do typowania gołębi wyłącznie przez zegar. Typowanie „ręczne” nie będzie brane pod uwagę! Należy pamiętać, że typowane gołębie muszą być zakoszowane jako pierwsze!
· Użytkownicy zegarów tradycyjnych wypełniają na liście startowo-zegarowej wiersz „NUMERY GOŁĘBI SERYJNYCH” oraz kolumnę „SERIA”.
WYSOKOŚĆ OPŁAT NA SEZON 2021 przeznaczonych na działalność statutową:
1. Składka członkowska – 300 zł – płatne do 15.04.2021,
2. Tandem składka – 350 złotych – płatne do 15.04.2021,
3. Obrączki gumowe – 30 gr za szt – płatne do 15.04.2021,
4. Spisy gołębi dorosłych – 2.5 zł/szt. – płatne do 09.04.2021,
5. Obrączki rodowe na 2022 rok – 1,01 zł/szt. – płatne do 30.05.2021,
6. Spisy gołębi młodych – płatne do 23.07.2021: • 2 zł/szt.
W związku z sytuacją epidemiologiczną Zebrania Sprawozdawcze Sekcji oraz Oddziału odbędą się w późniejszym terminie. ! ! !
Spisy w Sekcji Rogoźno zbierane będą 7-8 kwietnia od 19 do 21.

Życzenia Noworoczne


Gdy Nowy Rok Staremu cyfrę zmienia,
wszyscy – wszystkim ślą życzenia.
Przy tej pięknej sposobności,
życzymy Wam dużo radości.
Aby każdy dzień przyniósł Wam wiele miłych chwil,
a także dodawał Wam mnóstwo sił.
Wielu przyjaciół na każdym kroku,
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU,
I udanego Sylwestra 🍾🙂
Zarząd Sekcji Rogoźno oraz Administrator.

Komunikat nr1 24.03.2020

PONIŻEJ KOMUNIKAT Zarządu ODDZIAŁU Wągrowiecko Rogozińskiego
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami na terenie Naszego kraju do dnia 11 kwietnia wstrzymane zostaje oddawanie spisów na sezon 2020 do Oddziału oraz przyjmowanie składek czy opłat.
Jakiekolwiek prace na punktach wkładań nie mogą być realizowane.
Proszę dbać o swoje zdrowie i zdrowie najbliższych oraz przestrzegać wprowadzonych zasad.
Prezes Oddziału
Krzysztof Woźny